COL·LECCIÓ PORTES i FINESTRES


Títol: Porta-7     Pintura: Acrílic       Suport: Tela         Tècnica: Pinzell




Títol: Porta-6     Pintura: Acrílic       Suport: Tela         Tècnica: Espàtula




Títol: Porta-1     Pintura: Acrílic       Suport: Tela         Tècnica: Espàtula



Títol: Porta-2     Pintura: Acrílic        Suport: Tela         Tècnica: Espàtula



Títol: Porta-3     Pintura: Acrílic        Suport: Tela          Tècnica: Espàtula



Títol: Porta-3     Pintura: Oli        Suport: Cartró          Tècnica: Pinzell 



Títol: Finestra     Pintura: Acrílic        Suport: Cartró          Tècnica: Espàtula



Títol: Finestra-3     Pintura: Acrílic        Suport: Tela          Tècnica: Espàtula



Títol: Finestra-4     Pintura: Acrílic        Suport: Tela          Tècnica: Espàtula



Títol: Finestra-3     Pintura: Acrílic        Suport: Tela          Tècnica: Espàtula



Títol: Porta 4     Pintura: Acrílic        Suport: Tela         Tècnica: Espàtula



Títol: Finestra 5     Pintura: Acrílic / Textura       Suport: Tela         Tècnica: Espàtula



Títol: Finestra 6    Pintura: Acrílic       Suport: Tela         Tècnica: Espàtula



Títol: Finestres    Pintura: Acrílic / Textura      Suport: Tela        Tècnica: Espàtula



Títol: Finestra 8    Pintura: Acrílic       Suport: Tela        Tècnica: Espàtula



Títol: Finestra 8    Pintura: Acrílic       Suport: Tela        Tècnica: Pinzell



Títol: Finestra 11   Pintura: Acrílic       Suport: Tela        Tècnica: Pinzell



Títol: Cadaquès    Pintura: Acrílic       Suport: Tela        Tècnica: Pinzell



Títol: Porta 11    Pintura: Acrílic       Suport: Tela        Tècnica: Pinzell



Títol: Picapporta 1    Pintura: Acrílic       Suport: Tela        Tècnica: Pinzell



Títol: Picaporta 2    Pintura: Acrílic       Suport: Tela        Tècnica: Pinzell